รับสมัครงาน

เนื่องจากทางบริษัท โฮม โปรดักส์ มาร์เก็ตติ้ง มีแผนงานในการขยายตลาดทั้งช่องทางการขาย โครงการ , ร้านค้า  และออนไลน์ 

จึงประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครงาน ในตำแหน่งหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 

ผู้จัดการฝ่ายขาย

รับผิดชอบหน้า  ในการบริหารทีมขาย ทั้งงานขายโครงการ และร้านค้าโมเดิร์นเทรด โดยสร้างยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดให้

อีกทั้งพัฒนาระบบการขาย ทีมขาย  การบริการ  ให้กับลูกค้า  แก้ไขปัญหาของลูกค้า   

 

คุณสมบัติ

1.เพศชายหรือหญิง  อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป 

2.วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี เป็นต้นไป

3.มีประสบการณ์ ในตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย อย่างน้อย5ปี ขึ้นไป  ถ้ามีประสบการณ์ขายในกลุ่มสินค้า ประตู วงกบ  และช่องทางการขายโฮมมาร์ท หรือ

   งานโครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.สามารถ ทำงานด้วย Micosolf Office - Excel , Word และ PowerPoint

5.มียานพาหนะเป็นของตัวเอง พร้อมใบขับขี่

6.สามารถ วางแผนงาน และทำงานแผนงานได้( Year Plan , BusinessReview และ Monthly Plan ) 

 

รายได้และสวัสดิการ

1.เงินเดือนประจำตามแต่ตกลง พร้อมประกันสังคม

2.รางวัลการขาย  และโบนัส ประจำปี

3.รางวัลการท่องเที่ยว

4.ค่าน้ำมัน ค่าสึกหร่อ และเบี้ยเลี้ยง

5.เสื้อฟอร์มบริษัทฯ ปีละ3ตัว

 

พนักงานขายงานโครงการ

รับผิดชอบ ในการนำเสนอขายสินค้าเข้างานโครงการ ผู้รับเหมา บริษัทรับสร้างบ้าน ฯลฯ เพื่อได้ยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัทฯ  รายงานการขาย คู่แข่ง

และสามารถอธิบายและแก้ไขปัญหา ความต้องการ ให้ลูกค้าได้ดี

คุณสมบัติ

1.เพศชายหรือหญิง  อายุุไม่เกิน 45ปี 

2.วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไป 

3.มีประสบการณ์การขายอย่างน้อย3ปีขึ้นไป ถ้าผ่านการขายสินค้าในงานกลุ่มโครงการมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.สามารถทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ในโปรแกรม Excel ได้

5.มียานพาหนะเป็นของตัวเอง พร้อมใบอนุญาติขับขี่

6.สามารถวางแผนงานขาย แก้ไขปัญา และเสนองานขายได้ดีและชัดเจน

รายได้และสวัสดิการ

1.เงินเดือนประจำ และประกันสังคม

2.ค่าน้ำมัน  ค่าสึกหร่อรถ  เบีัยเลี้ยง

3.โบนัสประจำปี

4.ราววัลการขายประจำเดือน (Incentive)

5.รางวัลการแข่งขันประจำปี

6.รางวัลการท่องเที่ยวประจำปี

7.เสื้อฟอร์มบริษัทฯ ปีละ3ตัว

 

พนักงานขายร้านค้า โฮมมาร์ทและโมเดิร์นเทรด

ความรับผิดชอบ สามารถเปิดการขายร้านค้าโมเดิร์นเทรด โฮมมาร์ท ร้านค้าส่ง  ดูแลและไขปัญาให้กับลูกค้าได้ดี  สามารถเก็บบัญชีให้ตรงตามเวลา 

คุณสมบัติ

1.เพศชายหรือหญิง  อายุไม่กิน 45ปี

2.จบการศึกษาตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไป

3.มีประสบการณ์ด้านการขายผ่านร้านค้าโฮมมาร์ท โมเดิร์นเทรด อย่างน้อย3ปีขึ้นไป (ถ้าเคยผ่านงานสินค้าสินค้าตกแต่งภายใน โดยเฉพาะประตูและวงกบ

 จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 

รายได้และสวัสดิการ

1.เงินเดือนประจำ  และประกันสังคม

2.ค่าน้ำมัน ค่าสึกหร่อ และค่าเบี้ยเลี้ยง

3.โบนัสประจำปี

4.รางวัลการขาบประจำเดือน (Incentive )

5.รางวัลการแข่งขันประจำปี

6.รางวัลการท่องเที่ยวประจำปี

7.เสื้อฟอร์มยริษัทฯ ปีละ3ตัว

 

พนักงานขายออนไลน์

รับผิดชอบ รับลูกค้าทางไลน์ ทางอีเมลล์ ทางโทรศัพท์และทางสำนักงาน  ทำใบเสนอราคา พร้อมนำเสนอสินค้า สามารถอธิบายสินค้าของบริษทฯได้ชัดเจน

สามารถนำเสนอขายสินค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ และสื่อต่างๆทางโซเซียล ได้ดี

 

คุณสมบัติ

1.เพศชายหรือหญิง  อายุตั้งแต่ 20ปีขึ้นไป 

2.วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไป

3.มีประสบการณ์การขายผ่ายทางออนไลน์ ผ่านการขายทางโทรศัพท์ อย่างน้อย3ปี 

4.มีประสบการณ์ ในการใช้งานเครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่า ไลน์  เพสบุ๊ค Tiktok  ฯลฯ 

5.สามารถพูดคุย พร้อมปิดการขาย   ประสานงานขาย และบริการติดตามหลังการขายได้ดี

 

รายได้และสวัสดิการ

1.เงินเดือนประจำ และประกันสังคม

2.รางวัลการขาย

3.โบนัสประจำปี

4.รางวัลการแข่งขันพิเศษ ประจำปี

5.รางวัลการท่องเที่ยวประจำปี

6.เสื้อฟอร์มยริษัทฯ ปีละ3ตัว

 

เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี

รับผิดชอบหน้าที่ ในการรวบรวมเอกสารทางด้านบัญชี  ติดตามบัญชีลูกหนี้ของบริษัทฯ ทำรายงาน 

 

คุณสมบัติ

1.เพศหญิงหรือชาย อายุตั้งแต่ 20ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไป ทางด้านบัญชี

3.สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Express  บ้านเชียง เป็นต้น

4.สามารถ ใช้งานเครื่องใช้สำนักงาน แฟ็กซ์ เครื่องปริ้นซ์  คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Excel Word เป็นต้น

 

รายได้และสวัสดิการ

1.เงินเดือนประจำและประกันสังคม

2.โบนสประจำปี

3.การท่องเที่ยว

 

สนใจสมัครงาน

ให้ส่งประวัติการทำงาน (RESUME)  มาทางอีเมลล์ viriphol.wery@gmail.com

หรือโทร สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทร.091-8729955 ,099-5536645   

หรือมาสมัครงานด้วยตนเองที่ บริษัท โฮมโปรดักส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ระหว่าง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลาทำการ 8.00น. - 17.00 น.

Visitors: 553,480