ประตูไม้สังเคราะห์ราคาถูกมีให้เลือกแบบสีธรรมชาติและแบบพ่นสี ทนต่อความชื้น แสงแดดปลวกและแมลงไม่กัดกิน