วงกบประตูเวรี่


 

บริษัท โฮม โปรดักส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นบริษัทฯที่มีประสบการณ์และชำนาญในเรื่องวงกบประตูมาเป็นระยะเวลามานาน ได้ผลิตและจำหน่ายวงกบเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งยังผลิตวงกบมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับงานโครงการต่างๆมากมาย จนลูกค้าประทับใจและยังได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆของบริษัทฯอีกหลายชนิด

ในปัจจุบันเทคโนโลยี่ ได้มีการพัฒนาในการก่อสร้างให้มีความทันสมัยและโดยเฉพาะความรวดเร็วในการก่อสร้าง ดังนั้นทางบริษัทฯจึงเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้พัฒนาวงกบออกมาในรูปแบบต่างๆนำมาใช้งานให้เหมาะสมและตรงตามต้องการของเจ้าของโครงการ  ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้าน ให้มากที่สุด

บริษัท โฮม โปรดักส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  จึงมุ่งมั่นคิดพัฒนาวงกบที่ผลิตจากพีวีซี (PVC)  มาเป็นวงกบยูพีวีซี(uPVC)  และวงกบไม้สังเคราะห์(WPC) จนถึงปัจจุบันนี้   อีกทั้งยัง ออกแบบดีไซน์วงกบให้มีซับวงกบ เพื่อให้ติดตั้งใด้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความสูญเสีย และเพิ่มความสวยงามอย่างลงตัว


วงกบเวรี่ มีให้เลือกเป็นประเภทดังนี้

 

วงกบuPVC ชนิดไม่มีซับวงกบ ขนาด2x4 นิ้ว
วงกบพีวีซ๊
Visitors: 580,303