วงกบประตู

 

บริษัท โฮม โปรดักส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เป็นบริษัทฯที่มีประสบการณ์และชำนาญในเรื่องวงกบประตูมาเป็นระยะเวลามานาน ได้ผลิตและจำหน่ายวงกบเป็นจำนวนมาก  อีกทั้งยังผลิตวงกบมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับงานโครงการต่างๆมากมาย จนลูกค้าประทับใจและยังได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆของบริษัทฯอีกหลายชนิด

ในปัจจุบันเทคโนโลยี่ ได้มีการพัฒนาในการก่อสร้างให้มีความทันสมัยและโดยเฉพาะความรวดเร็วในการก่อสร้าง ดังนั้นทางบริษัทฯจึงเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้พัฒนาวงกบออกมาในรูปแบบต่างๆนำมาใช้งานให้เหมาะสมและตรงตามต้องการของเจ้าของโครงการ  ผู้รับเหมา และเจ้าของบ้าน ให้มากที่สุด

บริษัท โฮม โปรดักส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  จึงมุ่งมั่นคิดพัฒนาวงกบที่ผลิตจากพีวีซี (PVC)  มาเป็นวงกบยูพีวีซี(uPVC)  และวงกบไม้สังเคราะห์(WPC) จนถึงปัจจุบันนี้   อีกทั้งยัง ออกแบบดีไซน์วงกบให้มีซับวงกบ เพื่อให้ติดตั้งใด้ง่าย รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความสูญเสีย และเพิ่มความสวยงามอย่างลงตัว

วงกบเวรี่ แบ่งออกเป็นประเภทดังนี้

วงกบที่ผลิตจากไม้สังเคราะห์  คือวงกบที่นำเอาพีวีซีมาผสมกับผงไม้ ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความเหนี่ยว ทนต่อความชื้น ปลวก แต่ยังคงให้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับวงกบไม้  และสามารถทำงานเหมือนวงกบไม้จริง

    WRF4W และ WRF5W    เป็นวงกบไม้สังเคราะห์แบบมาตรฐาน 2"x4"  และ 2"x5" ที่มีส่วนผสมระหว่างผงไม้กับ PE

    WRF4WS  เป็นวงกบไม้สังเคราะห์แบบมาตรฐาน 2"x4" ที่มีส่วนผสมระหว่างผงไม้กับพีวีซี จึงทำให้วงกบแข็งแรง

    WRF245i  เป็นวงกบไม้สังเคราะห์แบบมีซับวงกบ  1 ด้าน  

    WRF246i  เป็นวงกบไม้สังเคราะห์แบบมีซับวงกบ  2 ด้าน และได้ดีไซน์เพิ่มสักหราดกันประตูกระแทก

    WRF247i  เป็นวงกบไม้สังเคราะห์แบบมีซับวงกบ  2 ด้าน และได้ดีไซน์เป็นวงกบที่ใหญ่การติดตั้งด้วยสกรูและตัววงกบ  สามารถปิดและซ่อนไม่ให้เห็นหัวสกรูเลย  จึงรวดเร็วมากขึ้นโดยไม่ต้องเก็บงาน

    WRF249i เป็นวงกบไม้สังเคราะห์แบบซับวงกบ 2 ด้าน ที่เล็กกว่าWRF247i แต่ราคาประหยัดกวามาก มีอุปกรณ์ติดตั้งครบอยู่ในกล่อง

วงกบที่ผลิตจากยูพีวีซี(uPVC )

เป็นวงกบไวนิลเกรดA สีขาว มีความแข็งและเหนียว เมื่อติดตั้งกับประตูยูพีวีซี(uPVC)เวรี่แล้วสวยงาม  จึงเหมาะที่จะใช้กับห้องทุกห้องในบ้าน เพราะใช้ได้ทั้งภายนอกภายในอาคาร

   WFU628    เป็นวงกบยูพีวีซี(uPVC) สีขาวแบบมาตรฐาน 2"x4"

   WRF245U   เป็นวงกบยูพีวีซี(uPVC) แบบมีซับวงกบ  2 ด้าน ขนาด 2"x4" ขยายได้ถึง 5"

วงกบพีวีซี(PVC)  ชนิด uPVC ซึ่งเป็นวงกบยูพีวีซีแบบมาตรฐาน 2"x4" ซึ่งเหมาะที่จะใช้กับห้องน้ำเป็นหลัก

   FFN328      เป็นวงกบชนิดยูพีวีซี(uPVC) แบบมาตรฐานที่ไม่มีบัว เป็นขอบเหลี่ยม

   WFG328     เป็นวงกบยูพีวีซี(uPVC) แบบมาตรฐานที่มีบัว  1 ชั้น

   WGF428     เป็นวงกบยูพีวีซี(uPVC) แบบมาตรฐานที่มีบัว  2 ชั้น

   WFL101      เป็นวงกบยูพีวีซีลามิเนต(uPVC Laminated) แบบมาตรฐานที่มีบัว  1 ชั้น

   WFL100     เป็นวงกบยูพีวีซีลามิเนต(uPVC Laminated) แบบมาตรฐานที่มีบัว  2 ชั้น