จมูกบันได

จมูกบันไดแฟร์ลี่  

เป็นจมูกบันไดที่ผลิตจากเนื้อพีวีซีเกรดA ซึ่งมีความเหนียว และแข็งแรง จมูกบันไดของทางบริษัทฯ ยังมีสีให้เลือกใช้หลายสีด้วยกัน อีกทั้งเรายังให้

บริการในการตัดตามขนาด ของหน้างานเพื่อลดการสูญเสีย และเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน (เฉพาะรุ่น L45 และ L50 )

  

 Visitors: 580,294