จมูกบันได

จมูกบันไดแฟร์ลี่  

เป็นจมูกบันไดที่ผลิตจากเนื้อพีวีซีเกรดA ซึ่งมีความเหนียว และแข็งแรง จมูกบันไดของทางบริษัทฯ ยังมีสีให้เลือกใช้หลายสีด้วยกัน อีกทั้งเรายังให้

บริการในการตัดตามขนาด ของหน้างานเพื่อลดการสูญเสีย และเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน (เฉพาะรุ่น L45 และ L50 )

 

รุ่น

ขนาด

(มิล)

ควายาว

(เส้น)

บรรจุ

(กล่อง)

ราคา

(เส้น)

จมุกบันได L38 38  2.5 เมตร 30 เส้น 80.25.-

 

รุ่น

ขนาด

(มิล)

ควายาว

(เส้น)

บรรจุ

(กล่อง)

ราคา

(เส้น)

จมูกบันไดL45 45  2.5 เมตร 30 เส้น 214.-

 

รุ่น

ขนาด

(มิล)

ความยาว

(เส้น)

บรรจุ

(กล่อง)

ราคา

(เส้น)

จมูกบันไดรุ่น L50 50  2.5 เมตร 30 เส้น 267.50.-