บทความ 2 วิธีเลือกวงกบประตู

วิธีการเลือกซื้อวงกบประตู

เนื่องจากวงกบประตูในท้องตลาดทุกวันนี้  มีหลากหลายชนิดและรูปแบบ  จึงทำให้เราจะเลือกซื้อวงกบประตูสักหนึ่งวง ไม่รู้ว่ามีหลักและวิธีเลือกซื้ออย่างไรให้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน

Mr.WERY มีคำแนะนำในการพิจารณาเลือกซื้อด้วยกัน

        3 วิธี ดังนี้

        1.เลือกซื้อวงกบ เพื่อติดตั้งใหม่ หรือ เปลี่บนของเดิม

         ในกรณีที่ซื้อวงกบเพื่อติดตั้งใหม่

    ในกรณีนี้จะไม่ยุ่งยากสักเท่าไร  เพราะเราก็ซื้อวงกบและเลือกประตูให้เหมาะสมกันเท่านั้น เราสามาถซื้อวงกบให้ช่างติดตั้งได้ก่อนเลย ในกรณีที่ช่างติดตั้งด้วยวิธีก่อฉาบและตีแบบ หรือเรียกตามประสาช่างว่าติดเปียก แต่ถ้าช่างใช้วิธีก่อฉาบจับเซี้ยมเว้ณช่องปูนให้เรียบร้อย แล้วจึงเอาวงกบมาติดตั้ง หรือเรียกว่าวิธีติดแห้ง  วิธีนี้ เราต้องรู้ขนาดความกว้างวัดด้านนอกของวงกบ (เคลียร์นอก) กับผู้ขาย เพื่อให้ช่างติดตั้งเอาขนาดมาเว้นช่องปูนให้พอดีซึ่งโดยปกติ ถ้าขนาดความกว้างวัดนอกของวงกบคือ 87cm ช่างจะเว้นช่องปูนอยู่ที่ 88cm

        ในกรณีที่ซื้อวงกบเพื่อเปลี่ยนของเดิม

     ในกรณีนี้เราต้องรู้ขนาดความกว้างด้านนอกของวงกบ(เคลียร์นอก)ที่จะเลือกซื้อ ให้ได้พอดีกับขนาดความกว้างของช่องปูน  และต้องรู้ขนาดความกว้างด้านในของวงกบ(เคลียร์ใน)  เพราะวงกบแต่ละยี่ห้อและแต่ละรุ่นขนาดความหนาช่วงบังใบไม่เท่ากัน    เช่น วงกบuPVC เวรี่ รุ่น WFU628 มีความหนาของบังใบคือ  3 cm ใช้กับขนาดประตู 80x200 cm

  * จะมีขนาดความกว้างด้านนอก(เคลียร์นอก)  87 cm *   

  * จะมีขนาดความกว้างด้านใน(เคลียร์ใน)        81 cm *   

   แต่วงกบuPVC บางยี่ห้อ จะมีความหนาของบังใบอยู่แค่ 2.5cm

    * จะมีขนาดความกว้างด้านใน(เคลียร์ใน)      81 cm *

    * แต่ขนาดความกว้างด้านนอก(เคลียร์นอก)  86 cm * เป็นต้น

     และการเปลี่ยนวงกบของเดิมที่ใช้ แนะนำให้ใช้วงกบที่มีดีไซน์ชนิดที่มีซับวงกบ เพื่อปิดช่วงรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบ จะช่วยให้มีความสวยงาม          

      2.เลือกชนิดวงกบให้เหมาะสมกับประตูของเรา  

      ความเหมาะสมนั้นก็มีหลักๆคือ 

      เหมาะสมกับชนิดของบานประตู    เช่น ประตูไม้ โดยส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้วงกบไม้ หรือวงกบไม้สังเคราะห์ เราไม่ค่อยจะเลือกใช้วงกบPVC หรือ uPVC กับ

 ประตูไม้เป็นต้น

      เหมาะสมกับน้ำหนักของประตู     ปัจจุบันประตู uPVC หรือ ประตู WPC ขนาด 80x200 cm จะมีน้ำหนักประมาณ 17-20 kgs. ซึ่งวงกบ uPVC หรือวงกบ

       ไม้สังเคราะห์ (WPC) สามารถรับน้ำหนักได้สบาย  แต่ถ้าเป็นประตูไม้เนื้อแข็งที่มีน้ำหนัก 23-30 kgs. ก็คงต้องพิจารณ

       วงกบที่มีความหนาหรือเป็นวงกบไม้ เนื้อแข็งเลยครับ

       3.บริเวณที่ใช้งาน    คือห้องที่จะติดตั้งวงกบ ก็จะมีหลักๆ คือ ห้องนอน ,ห้องน้ำ ,ห้องทำงาน ,หลังบ้านหรือหน้าบ้าน เป็นต้น

        โดยเฉพาะห้องน้ำ ซึ่งปัจจุบัน ผู้ใช้จะนิยมเลือกใช้วงกบ uPVC หรือวงกบ ไม้สังเคราะห์(WPC) ซึ่งทน  ความชื้น ปลวกไม่กัดกิน และไม่หดหรือบวม เป็นต้น

       4.เมื่อเลือกวงกบที่จะใช้งานได้แล้ว สุดท้ายเราก็มาเลือกดีไซน์ความสวยงามของวงกบไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ หรือลายของวงกบและราคางบประมาณครับ

  

  

Visitors: 602,501