ประตูใช้ภายนอกและภายใน

 ในปัจจุบันประตูที่ใช้ภายนอกอาคาร ได้พัฒนาวัสดุที่มาทดแทนประตูไม้หลายชนิดด้วยกัน เพื่อที่จะอนุรักษ์ป่า

ไม้ธรรมชาติที่นับวันจะมีจำนวนน้อยลง  อีกทั้งไม้ที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานั้นอายุของไม้ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะนำมา

แปรรูป หรือ กล่าวว่า เป็นไม้เนื้ออ่อน 

       ประตูเวรี่ ชนิดประตูที่ใช้ภายนอกและภายใน เป็นประตูที่สามารถติดตั้งไว้หน้าบ้านและหลังบ้าน สามารถทนต่อแดด

ทนฝน และสภาพอากาศต่างๆได้ดี  ประตูเวรี่ที่ใช้ภายนอกและภายใน ยังมีชนิดประตูและแบบให้เลือกใช้งาน

เช่น ประตูไฟเบอร์กลาส  และประตูไวนิล ชนิดใช้ภายนอก เป็นต้น

Visitors: 602,501